Tin tức 

Khai mạc Lớp tập huấn bồi dường hè cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2015-2016

 KHAI MẠC

LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỜNG HÈ CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch số 1427/ KH-SGD&ĐT ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 03/8/2015, Phòng giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Yên đã khai mạc lớp Tập huấn bồi dường hè năm học 2015-2016 cho 646 cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên cấp học mầm non.

Việc tập huấn bồi dường hè cho cán bộ quản lý và giáo viên được diễn ra hàng năm, trước thời điểm bước vào năm học mới. Bồi dưỡng chuyên môn hàng năm giúp cho giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tiếp thu những chỉ đạo mới của ngành đề ra nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học mới.

Nội dung của đợt bồi dường chuyên môn hè lần này bao gồm:

+Hướng dẫn xây dựng kế hoạch trẻ khuyết tật học hòa nhâp;

+ Hỗ trợ trẻ tự kỉ học hòa nhập;

+ Hướng dẫn một số phương pháp giúp trẻ làm quen với toán;

+ Hướng dẫn xây dựng và sử dụng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi;

+Giao tiêp với trẻ mầm non;

+ Hướng dẫn tổ chức chơi ngoài trời cho trẻ mầm non;

+Hướng dẫn công tác PCGDMNTENT và xóa mù chữ năm 2015;

+Thực hiện công tác chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non ;

+ Phổ biến một số kinh nghiệm thực tế trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

+ Quán triệt một số văn bản, nội dung liên quan đến năm học mới;

+ Bồi dưỡng chính trị.

Đây là lần đầu tiên Phòng giáo dục triển khai phương thức tập huấn trực tuyến qua ứng dụng Skype, tại 06 điểm cầu:( Phòng giáo dục, Tiểu học Minh Thành, Tiều học Ngô Quyền, Tiều học Tiền An, Tiểu học Liên Hoà và Hội trường UBND Phường Phong Hải). Hình thức tập huấn trực tuyến đã giúp cho hầu hết các giáo viên giảm bớt thời gian và quãng đường đi lại, giáo viên có thể có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, từ đó đảm bảo sức khoẻ để tham gia học tập hiệu quả hơn. Việc học trực tuyến mang lại hiệu quả cao. Qua theo dõi tại các điểm cầu, ý thức học tập của tất cả các cán bộ giáo viên rất nghiêm túc, giáo viên trong toàn thị xã có cơ hội học hỏi, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, tạo sự giao lưu qua lại giữa các điểm cầu rất sôi nổi! Mặt khác, học trực tuyến cũng giúp cho các báo cáo viên không phải vất vả giảng bài nhiều lần cho nhiều lớp học và được thống nhất chung trên toàn thị xã từ một báo cáo viên.

Đợt tập huấn hè năm học 2015-2016 sẽ diễn ra 06 ngày, bắt đầu từ 03/8/2015 và sẽ kết thúc vào ngày 13/8/2015.

TH: Đỗ Thị Thúy