Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

Hoạt động Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

 Hoạt động Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1765 -KH/ SGDĐT ngày 17/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng chương trình và kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường và cơ sở mầm non công lập và ngoài công lập, các trường tiểu học, trung học cơ sở, TH&THCS, Trung tâm GDNN&GDTX trên địa bàn thị xã .

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 06 đến hết ngày 08/8/2018), hơn 2000 cán bộ, giáo viên và nhân viên của 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS và Trung tâm GDNN&GDTX trên địa bàn thị xã đã được Ban Tuyên giáo Thị ủy bồi dưỡng các nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Đồng thời cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành còn được cung cấp một số thông tin mới về tình hình thời sự, đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của thị xã. Sau đợt bồi dưỡng người học sẽ viết bài thu hoạch thể hiện những nhận thức của bản thân về những vấn đề được học tập, đồng thời liên hệ với cương vị công tác và nhiệm vụ được giao .

Năm học này, Phòng GD&ĐT Quảng Yên tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chính trị cho các cấp học bằng hình thức trực tuyến. Công tác chuẩn bị tại điểm cầu chính là Phòng GD&ĐT cùng 5 điểm cầu khác của mỗi cấp học được thực hiện chu đáo. Chất lượng hình ảnh, âm thanh khi thực hiện đảm bảo, đáp ứng tốt yêu cầu của việc bồi dưỡng trực tuyến. Sau mỗi lớp tập huấn Phòng GD&ĐT lại trưng cầu ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên về chất lượng nội dung cũng như kỹ thuật để rút kinh nghiệm tổ chức các lớp sau hiệu quả hơn.

Việc bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành theo hình thức trực tuyến có tác dụng truyền đạt nội dung tới đông đảo đội ngũ và giảm được các chi phí, đi lại không cần thiết. Tuy nhiên hình thức này cũng bộc lộ những nhược điểm như: hạn chế về hoạt động tương tác giữa người nói và người nghe, công tác quản lý… Để khắc phục những nhược điểm nêu trên, Phòng GD&ĐT đã tăng cường công tác quản lý, phân công hiệu trưởng của một số trường cùng chuyên viên của Phòng tham gia quản lý lớp học ở các điểm cầu và báo cáo tình hình về Phòng GD&ĐT. Theo đánh giá chung, việc bồi dưỡng chính trị bằng hình thức trực tuyến cơ bản đảm bảo được các yêu cầu đặt ra và có hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nhận thức về chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành trước khi bước vào năm học mới./.

TH: Nguyễn Hải Bình