Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

TÍCH CỰC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC VÌ DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC

 TÍCH CỰC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC VÌ DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC

Thực hiện Công văn số 640/HD-SGDĐT ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh covid-19, các nhà trường đã triển khai kế hoạch cụ thể tới từng tổ chuyên môn, giáo viên, tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh học sinh, học sinh trong toàn thị xã để thực hiện tốt nhiệm vụ mới này.

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền đang học trực tuyến với giáo viên và các bạn trong lớp.

Căn cứ vào điều kiện gia đình và khả năng tiếp cận của học sinh, các đơn vị đã có nhiều hình thức dạy - học phù hợp như dạy học trực tuyến (sử dụng các phần mềm zoomeetting, shub classroom,..), dạy học giao bài, kiểm tra, chữa bài qua gmail, zalo, meserger hay khuyến khích học sinh tự học trên truyền hình thông qua các chương trình trên Internet do SGD&ĐT, BGD&ĐT cung cấp.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến- Trường Tiểu học Ngô Quyền đang giảng bài trực tuyến.

Điển hình các đơn vị có phong trào học tập trực tuyến thu hút đông học sinh tham gia và hoạt động hiệu quả như Tiểu học Ngô Quyền, Tiểu học Yên Giang, Tiểu học Hiệp Hòa, Tiểu học Cẩm La, Minh Thành,..

Cô giáo Hoàng Thị Bích Ngọc - Trường Tiểu học Ngô Quyền đang giảng bài trực tuyến.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Giang đang học trực tuyến với giáo viên và các bạn trong lớp.

Để công tác dạy học trực tuyến tiếp tục phát huy hiệu quả, Ban Giám hiệu các nhà trường thường xuyên đôn đốc, rà soát việc thực hiện giao bài của giáo viên và việc học tập thường xuyên của học sinh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Có thể khẳng định dù trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay khi học sinh không thể đến trường nhưng bằng các biện pháp thiết thực cộng với sự nỗ lực, quyết tâm của các thầy cô giáo, nhà trường, các em học sinh vẫn được ôn luyện, củng cố kiến thức, sẵn sàng cho việc quay trở lại học tập ở trường.

Thực hiện: Phạm Thị Kim Chung