Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”

 Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch số 717/KH-PGDĐ ngày 13/9/2021 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã Quảng Yên năm học 2021-2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo tổ chức chuyên đề và Hội thi điểm tại 04 trường về nội dung “Bé với an toàn giao thông”, cụ thể:

1. Chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ mầm non” năm học 2021-2022”

Các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên tham dự chuyên đề đã được trao đổi về các nội dung nâng cao nhận thức về Luật An toàn giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ thông qua các hoạt động thực hành về giáo dục ATGT được tổ chức tại trường Mầm non Yên Giang ngày 23/10/2021 và ngày 26/10/2021 tại trường Mầm non Đông Mai;

Một số hình ảnh về Chuyên đề tại hai trường: MN Yên Giang và MN Đông Mai:

Hoạt động âm nhạc: Dạy hát “Mời lên tàu lửa”- GV thực hiện: Đoàn Văn Minh, trường Mầm non Đông Mai.

 

Hoạt động PTTC-KNXH: “Bé đội mũ bảo hiểm đúng cách” GV thực hiện: Phạm Thị Lệ Thủy, trường Mầm non Yên Giang.

Hoạt động chơi: “Người tài xế giỏi” GV thực hiện: Đinh Thị Hoa, trường MN Yên Giang.

Hoạt động văn học: “Vịt con lông vàng” GV thực hiện: Nguyễn Thị Hương, MN Yên Giang.

2. Hội thi "Bé mầm non với ATGT":

Hội thi được diễn ra tại trường Mầm non Tiền An ngày 27/10/2021 và tại trường Mầm non Hoa Hồng ngày 30/10/2021. Trong Hội thi, nội dung giáo dục ATGT cho trẻ được truyền tải dưới hình thức sân khấu hóa. Hội thi nhằm giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt nội dung giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non và tiếp tục tuyên truyền, nỗ lực để hướng tới sự phát triển an toàn và bền vững của giao thông Việt Nam, đặc biệt là những giải pháp thiết thực về giáo dục ATGT đối với thế hệ tương lai, góp phần hình thành những kỹ năng, hành vi thói quen tốt cho trẻ khi tham gia giao thông. Tạo cơ hội để trẻ thể hiện năng khiếu của mình thông qua các bài hát múa, thơ ca hò vè.. qua đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong các hoạt động.

Hội thi: “Bé mầm non với an toàn giao thông” tại trường MN Tiền An

Hội thi:“Bé mầm non với an toàn giao thông” tại trường MN Hoa Hồng

Đến dự và chỉ đạo tại các điểm trường có đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó trưởng Phòng GDĐT, cùng sự tham gia của các đồng chí đại diện các bộ quản lý, giáo viên cốt cán các cơ sở GDMN trong toàn thị xã.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm học 2021-2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, phát huy vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán trong việc thực hiện chuyên đề tại các đơn vị, tạo mọi nguồn lực để chuyên đề triển khai hiệu quả. Hội thi đã có tác dụng thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục ATGT cho các cháu. Qua đó tác động tích cực đến giáo viên, phụ huynh học sinh về việc chấp hành luật giao thông. Đồng thời phát huy năng khiếu cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội giao lưu cho học sinh đang học tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã.

Các Chuyên đề, Hội thi điểm đã diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Thực hiện: Nguyễn Thị Huệ - CMMN