Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI: “ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ” DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC: 2021-2022

 TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI
CUỘC THI: “ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ” DÀNH CHO HỌC SINH CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC: 2021-2022

Thực hiện Công căn số 4729/BGDĐT ngày 08/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2021-2022, Phòng GDĐT đã có Công văn số 1072/PGDĐT-CMTH ngày 17/12/2021 hướng dẫn, phát động các trường có cấp tiểu học tham gia cuộc thi. Tổng số bài tham gia cuộc thi là: 2418 bài dự thi trong đó gồm 485 bài dự thi của giáo viên, 1933 bài dự thi của học sinh. Kết quả đạt được: Giải tập thể: gồm 04 giải tập thể: 01 Nhất, 01 Nhì, 01 Ba, 01 giải Khuyến khích. Giải cá nhân gồm 32 giải cá nhân gồm 07 giải dành cho giáo viên và 25 giải dành cho học sinh.

Giải Nhất tập thể thuộc về Trường Tiểu học (TH) Ngô Quyền, giải Nhì: Trường TH Yên Giang, giải Ba: Trường TH Đông Mai, giải Khuyến khích: Trường TH Minh Thành. Các cá nhân đạt giải cao: Cô giáo Vũ Hải Yến, Trường TH Yên Giang và cô giáo Trần Thị Hiền Minh, Trường TH Ngô Quyền đạt giải Nhất. Các giải Nhì, Ba, Khuyến khích được trao cho các thầy cô giáo thuộc Trường TH Liên Hòa, Đông Mai, TH&THCS Tiền Phong. Giải Nhất đối với học sinh thuộc về các em: Em Đinh Thị Linh Chi, lớp 4E và Nguyễn Ngọc Khuê, lớp 4A- Trường TH Ngô Quyền, em Nguyễn Ngọc Duy, lớp 3A- Trường TH Yên Giang. Các giải Nhì, Ba, Khuyến khích được trao cho các em học sinh thuộc các trường TH Ngô Quyền, TH Phong Hải, TH Sông Khoai 1.

Nhìn chung các bài dự thi của giáo viên và học sinh đều có sự đầu tư về nội dung cũng như hình thức, tranh ảnh minh họa phong phú, các tình huống và cách xử lí tình huống hợp lí, có sự thuyết phục đồng thời có sự liên hệ tốt với tình hình thực tiễn nhà trường, điều kiện tại cơ sở, ứng phó linh hoạt trước tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 phức tạp tại nơi cư trú.

Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ là một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho giáo viên và học sinh cấp Tiểu học (học sinh từ khối 3 đến khối 5), đã góp phần giáo dục, hình thành ở giáo viên, học sinh thói quen, những hành vi, kĩ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn để tự bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng nên một xã hội giao thông an toàn và văn minh, phát triển.

TH: Phạm Thị Kim Chung