Untitled [2] 

Danh mục 
Tin tức 

Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015

 HỘI NGHỊ
Tổng kết năm học 2013-2014
và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015
––––––––––

 Hôm nay, ngày 20/8/2014 tại Hội trường UBND thị xã Quảng Yên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Đến dự Hội nghị có Đ/c Vũ Văn Tấn- Phó bí thư thường trực Thị ủy, Đ/c Nguyễn Duy Phùng - Phó chủ tịch HĐND thị xã, Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó chủ tịch UBND thị xã, đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia hội nghị còn có lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của thị xã; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, Ban giám đốc của 19 Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; các trường THPT, Giám đốc TT HN&GDTX và các cá nhân được Bằng khen của UBND Tỉnh

Năm học 2013-2014 là năm học bản lề thực hiện mục tiêu: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng”; Toàn ngành chú trọng phát triển qui mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ, HĐND và UBND thị xã; Sở Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của các cơ quan, phòng ban, các cấp ủy đảng - chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ CBGV, ngành giáo dục thị xã Quảng Yên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra trong năm học 2013-2014:

Mạng lưới trường lớp học ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Toàn thị xã có 67 trường học và cơ sở giáo dục, gồm: 20 trường Mầm non; 20 trường Tiểu học; 18 trường THCS, 02 trường TH&THCS; 06 trường THPT, 01 trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Tổng số có 32.149 học sinh đi học, trong đó cấp học Mầm non: 7.118 học sinh, cấp Tiểu học: 10.545 học sinh, cấp THCS: 8.654 học sinh, cấp THPT: 5.269 học sinh, Giáo dục thường xuyên: 563 học sinh.

Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở theo tiêu chuẩn đã đạt được, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học lên một bước (đạt các tiêu chuẩn 90% trở lên tại 19 xã, phường trong thị xã).

Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, sáng tạo, được Sở đánh giá cao và được giới thiệu cho nhiều địa phương về học tập. Chất lượng giáo dục được giữ vững và nâng lên. Chất lượng mũi nhọn tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt- có nhiều nội dung thi đứng đầu của tỉnh. 2 Trường trọng điểm chất lượng của thị xã bước đầu phát huy tác dụng tốt.

Chất lượng và số lượng học sinh thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng cao so với năm học trước. học sinh giỏi cấp tỉnh có 280 giải, học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 19 giải (tăng 09 giải so với năm học trước). Trong đó: 03 giải nhì; 05 giải ba; 10 khuyến khích

Số lượng cán bộ giáo viên cơ bản đáp ứng được hoạt động của ngành. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho việc đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các nhiệm vụ trọng điểm, chương trình mục tiêu như Phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục...được quan tâm và thực hiện tốt.

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo dục tiếp tục được quan tâm, chế độ chính sách cho người lao động được giải quyết kịp thời. Trang thiết bị đồ dùng dạy học tiếp tục được quan tâm, bổ sung kịp thời.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục đó là:

- Tình trạng bỏ học đặc biệt cấp THPT còn cao. Tỷ lệ học 2 buổi/ngày so với yêu cầu về số lớp, học sinh và số buổi học 10 buổi/tuần còn thấp (chủ yếu học 7 hoặc 8 buổi/tuần).

- Cơ sở vật chất trường học còn chưa đáp ứng được nhu cầu, một số trường mầm non do thiếu phòng học nên số học sinh/lớp quá quy định.

- Đối với 2 trường trọng điểm chất lượng: các cơ chế hỗ trợ, đầu tư theo Đề án cho trường trọng điểm chất lượng chưa thực hiện được.

- Đối với các trường ngoài công lập, hầu hết các trường ngoài công lập cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu và chưa phù hợp với quy chuẩn, năng lực cán bộ quản lý hạn chế, chất lượng giáo dục chưa cao, sức thu hút học sinh vào học thấp.

Với những thành tích như trên trong năm học 2013-2014, ngành giáo dục thị xã có nhiều tập thể và cá nhân đạt được các danh hiệu lớn trong các phong thi đua, cụ thể như sau:

- Danh hiệu tập thể: Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen 2 tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu khối thi đua cấp học THCS toàn tỉnh 1 trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen 1 tập thể; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 1 tập thể; Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì 1 trường.

- Danh hiệu cá nhân : Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen 15 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen16 cá nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen 1 cá nhân; Đề nghị công nhận 22 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 1 cá nhân;

Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 ngành GD&ĐT thị xã xác định là năm học triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khi thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ, Bộ và Tỉnh về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã, trong đó có Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo Quảng Ninh đến 2020, tinh giản biên chế - nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức trong ngành giáo dục.

Tiếp tục duy trì và phát triển quy mô trường lớp học sinh để đáp ứng nhu cầu phát triển phù hợp với nguồn lực.

Đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý giáo dục trên địa bàn: nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường gắn với việc phân cấp phân quyền nhiều hơn cho cơ sở

Đây là những định hướng quan điểm chỉ đạo cụ thể của thị xã để củng cố và phát triển ngành GD&ĐT trên địa bàn thị xã trong năm học 2014-2015./.

Một số hình ảnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014:

 
 
 
 
 
 

TH: Lê Văn Hữu