Untitled [2] 

Danh mục 
Tin tức 

Hội nghị Tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

 HỘI NGHỊ
Tổng kết năm học 2014-2015
và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016
––––––––––
 

Hôm nay, ngày 21/8/2015 tại Hội trường UBND thị xã Quảng Yên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Đ/c Đỗ Đình Thế - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã

Đến dự Hội nghị có Đ/c Trần Đức Thắng - Phó bí thư thường trực Thị ủy, Đ/c Nguyễn Duy Phùng - Phó chủ tịch HĐND thị xã; Đ/c Nguyễn Văn Tuế - Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Trần Đức Thắng - Phó bí thư thường trực Thị ủy

Tham gia hội nghị còn có lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của thị xã; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, Ban giám đốc của 19 Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; các trường THPT, Giám đốc TT HN&GDTX và các cá nhân được Bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Nguyễn Văn Tuế - Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng - đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2014-2015 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; Năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ, HĐND và UBND thị xã; Sở Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của các cơ quan, phòng ban, các cấp ủy đảng - chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ CBGV, ngành giáo dục thị xã Quảng Yên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra trong năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Mạng lưới trường lớp học ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Toàn thị xã có 67 trường học và cơ sở giáo dục, gồm: 20 trường Mầm non; 20 trường Tiểu học; 18 trường THCS, 02 trường TH&THCS; 06 trường THPT, 01 trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Tổng số có 32.842 học sinh đi học, trong đó cấp học Mầm non: 7.310 học sinh, cấp Tiểu học: 10.388 học sinh, cấp THCS: 8.735 học sinh, cấp THPT: 5.783 học sinh, Giáo dục thường xuyên: 626 học sinh.

Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở theo tiêu chuẩn đã đạt được, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học lên một bước (đạt các tiêu chuẩn 91% trở lên tại 19 xã, phường trong thị xã).

Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, sáng tạo, được Sở đánh giá cao và được giới thiệu cho nhiều địa phương về học tập. Chất lượng giáo dục được giữ vững và nâng lên. Chất lượng mũi nhọn tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt- có nhiều nội dung thi đứng đầu của tỉnh. 2 Trường trọng điểm chất lượng của thị xã bước đầu phát huy tác dụng tốt.

Chất lượng và số lượng học sinh thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng cao so với năm học trước. học sinh giỏi cấp tỉnh có 376 giải, học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 11 giải (tăng 02 giải so với năm học trước).

Số lượng cán bộ giáo viên cơ bản đáp ứng được hoạt động của ngành. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho việc đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các nhiệm vụ trọng điểm, chương trình mục tiêu như Phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục...được quan tâm và thực hiện tốt.

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo dục tiếp tục được quan tâm, chế độ chính sách cho người lao động được giải quyết kịp thời. Trang thiết bị đồ dùng dạy học tiếp tục được quan tâm, bổ sung kịp thời.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục đó là:

+ Năng lực quản lý của một số cán bộ còn hạn chế, chưa kịp đổi mới để đáp ứng tốt được yêu cầu trong tình hình mới, hiệu quả hoạt động của nhà trường chưa cao, cá biệt có trường hợp chưa đoàn kết nội bộ ở một vài đơn vị.

+ Chất lượng giáo dục ở một số trường chưa cao thể hiện qua các cuộc khảo sát, các cuộc thi có tính khách quan như thi tuyển sinh, thi khảo sát, thi tốt nghiệPthpt.

+ Tình trạng học sinh bỏ học ở một số trường, đặc biệt là cấp THPT còn nhiều.

Với những thành tích như trên trong năm học 2014-2015, ngành giáo dục thị xã có nhiều tập thể và cá nhân đạt được các danh hiệu lớn trong các phong thi đua, cụ thể như sau:

- Lao động tiên tiến:1.592 = 80,3%.

- Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã (Tổ chức thi khối MN, THCS): 349 giáo viên (tăng 121 giáo viên so với năm học trước);

- Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị xã (chỉ tổ chức cấp Tiểu học): 120 giáo viên;

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 42 (tổ chức thi khối THCS);

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 233 người, bằng 14,6% số Lao động tiên tiến, 11,7% số cán bộ, giáo viên;

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 14/144 cá nhân bằng 9,7%.

- Tập thể tổ lao động tiên tiến: 136 tập thể;

- Tập thể trường tiên tiến: 50 trường/58 trường;

- Tập thể lao động xuất sắc: 15 tập thể.

* Đề nghị các cấp khen thưởng:

- UBND thị xã tặng giấy khen: 24 tập thể, 50 cá nhân;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen: 2 tập thể, 15 cá nhân;

- UBND tỉnh tặng bằng khen: 8 tập thể, 05 cá nhân;

- UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu khối thi đua cấp học toàn tỉnh: 01 tập thể;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen: 01 tập thể, 02 cá nhân;

- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể.

Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, năm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khi thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ, Bộ và Tỉnh về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã, trong đó có Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo Quảng Ninh đến 2020, tinh giản biên chế - nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức trong ngành giáo dục.

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại bộ Đảng bộ thị xã lần thứ 20, kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Triển khai thực Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Thị ủy về tinh giản biên chế với lộ trình hợp lý.

Tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành, trong mỗi cấp học, đặc biệt là những trường có kết quả thấp qua các cuộc khảo sát, cuộc thi (thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT…) tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Tiếp tục quan tâm làm tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi với hình thức hợp lý, nâng cao hiệu quả của 2 trường trọng điểm chất lượng; những cấp học không thi học sinh giỏi cần có hình thức hợp lý để tạo sân chơi hấp dẫn, phát huy trí tuệ, năng lực cho học sinh.

Đây là những định hướng quan điểm chỉ đạo cụ thể của thị xã để củng cố và phát triển ngành GD&ĐT trên địa bàn thị xã trong năm học 2015-2016./.

Một số hình ảnh:

Các  báo cáo tham luận:

Trao thưởng:

TH: Phạm Bình