Untitled [2] 

Danh mục 
Tin tức 

CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 */ Kết quả công tác Tháng 7/2009:

- Xét thi đua toàn ngành. Kết quả:

+ Trường tiên tiến: 50 trường.

+ Tổ tiên tiến: 123 tổ.

+ Lao động tiên tiến: 949 đồng chí.

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 238 đồng chí.

+ Giáo viên giỏi cấp cơ sở: 143 đồng chí.

- Thanh tra công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2008 - 2009.

*/ Kế hoạch Tháng 7/2009:

- Đề nghị xét trường tiên tiến xuất sắc, giáo viên giỏi tỉnh, CSTD cấp tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh khen các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích trong năm học 2008 - 2009.

- Thanh tra công tác tuyển sinh các cấp học.