Untitled [2] 

Danh mục 
Tin tức 

Kết quả công tác thi đua năm học 2008-2009

Phong trào thi đua được Phòng Giáo dục- Đào tạo và các nhà trường tổ chức thành nề nếp và đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng cho việc nâng cao chất lượng Giáo dục. Phong trào đã được Phụ huynh học sinh, nhân dân và các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Các danh hiệu thi đua được ghi nhận và suy tôn:

- Phòng Giáo dục đào tạo công nhận và khen thưởng 114 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- UBND huyện khen thưởng và công nhận: 163 tập thể tiên tiến ( trong đó có cơ quan Phòng giáo dục và 49 trường); 1187 lao động tiên tiến, trong đó có 238 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Sở giáo dục và đào tạo tặng giấy khen 6 tập thể và 11 cá nhân, 59 giáo viên giỏi cấp tỉnh

- UBND Tỉnh tặng 1 cờ thi đua nhất khối các trường THCS toàn tỉnh cho trường THCS Lê Quý Đôn; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân; công nhận trường Tiên tiến xuất sắc 12 đơn vị; công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 15 đồng chí.

- Bộ giáo dục và đào tạo tằng bằng khen cho trường Tiểu học Nguyễn Bình

Cơ quan Phòng Giáo dục và đào tạo được UBND tỉnh Tặng bằng khen, được Sở Giáo dục và đào tạo tặng giấy khen, UBND huyện tặng giấy khen.

Từ kết quả đạt được của năm học trước, năm học 2009-2010, ngành giáo dục Yên Hưng sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đạt thành tích cao hơn nữa./.

Nhân Tâm